De absolute feesthit "de Reiger" 
die nog steeds op diverse radio stations
te horen is, maar ook op alle Nederlandstalige
evenementen, feesten, kermissen, enz.